Rank #N/A
445 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000061810917 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-25 02:55:33 UTC (khoảng 21 giờ trước)
445 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD XAG (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 XAG 0,058201 XAG 0,00000251 XAG N/A
2021-10-24 0,000000000000 XAG 0,02051150 XAG 0,00000253 XAG 0,00000251 XAG
2021-10-23 0,000000000000 XAG 0,059228 XAG 0,00000251 XAG 0,00000253 XAG
2021-10-22 0,000000000000 XAG 0,059228 XAG 0,00000251 XAG 0,00000251 XAG
2021-10-13 0,000000000000 XAG 0,00253142 XAG 0,00000253 XAG 0,00000251 XAG
2021-10-12 0,000000000000 XAG 0,00253142 XAG 0,00000253 XAG 0,00000253 XAG
2021-10-11 0,000000000000 XAG 0,230699 XAG 0,00000243 XAG 0,00000253 XAG
2021-10-10 0,000000000000 XAG 0,688095 XAG 0,00000242 XAG 0,00000243 XAG
2021-10-09 0,000000000000 XAG 0,688095 XAG 0,00000242 XAG 0,00000242 XAG
2021-10-04 0,000000000000 XAG 0,02343596 XAG 0,00000213 XAG 0,00000242 XAG
2021-10-03 0,000000000000 XAG 0,02148663 XAG 0,00000213 XAG 0,00000213 XAG
2021-10-02 0,000000000000 XAG 0,02148663 XAG 0,00000213 XAG 0,00000213 XAG
2021-09-28 0,000000000000 XAG 0,00873262 XAG 0,00000194 XAG 0,00000213 XAG
2021-09-27 0,000000000000 XAG 0,00873262 XAG 0,00000194 XAG 0,00000194 XAG
2021-09-25 0,000000000000 XAG 0,02003807 XAG 0,00000193 XAG 0,00000194 XAG
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android