Rank #N/A
445 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000061810917 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-25 02:55:33 UTC (khoảng 22 giờ trước)
445 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-25 0,000000000000 XAU 0,00078983 XAU 0,000000034025 XAU N/A
2021-10-24 0,000000000000 XAU 0,00027841 XAU 0,000000034317 XAU 0,000000034025 XAU
2021-10-23 0,000000000000 XAU 0,00080282 XAU 0,000000034031 XAU 0,000000034317 XAU
2021-10-22 0,000000000000 XAU 0,00080282 XAU 0,000000034031 XAU 0,000000034031 XAU
2021-10-13 0,000000000000 XAU 0,00003254 XAU 0,000000032540 XAU 0,000000034031 XAU
2021-10-12 0,000000000000 XAU 0,00003254 XAU 0,000000032540 XAU 0,000000032540 XAU
2021-10-11 0,000000000000 XAU 0,00297424 XAU 0,000000031308 XAU 0,000000032540 XAU
2021-10-10 0,000000000000 XAU 0,00887580 XAU 0,000000031238 XAU 0,000000031308 XAU
2021-10-09 0,000000000000 XAU 0,00887580 XAU 0,000000031238 XAU 0,000000031238 XAU
2021-10-04 0,000000000000 XAU 0,00029986 XAU 0,000000027260 XAU 0,000000031238 XAU
2021-10-03 0,000000000000 XAU 0,00027492 XAU 0,000000027220 XAU 0,000000027260 XAU
2021-10-02 0,000000000000 XAU 0,00027492 XAU 0,000000027220 XAU 0,000000027220 XAU
2021-09-28 0,000000000000 XAU 0,00011280 XAU 0,000000025066 XAU 0,000000027220 XAU
2021-09-27 0,000000000000 XAU 0,00011280 XAU 0,000000025066 XAU 0,000000025066 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android