Rank #N/A
444 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (11 ngày trước)
444 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 XLM 0,16801737 XLM 0,00016802 XLM N/A
2021-10-12 0,000000000000 XLM 0,16801737 XLM 0,00016802 XLM 0,00016802 XLM
2021-10-11 0,000000000000 XLM 15,487473 XLM 0,00016303 XLM 0,00016802 XLM
2021-10-10 0,000000000000 XLM 43,951071 XLM 0,00015469 XLM 0,00016303 XLM
2021-10-09 0,000000000000 XLM 43,951071 XLM 0,00015469 XLM 0,00015469 XLM
2021-10-04 0,000000000000 XLM 1,675209 XLM 0,00015229 XLM 0,00015469 XLM
2021-10-03 0,000000000000 XLM 1,627445 XLM 0,00016113 XLM 0,00015229 XLM
2021-10-02 0,000000000000 XLM 1,627445 XLM 0,00016113 XLM 0,00016113 XLM
2021-09-28 0,000000000000 XLM 0,70732912 XLM 0,00015718 XLM 0,00016113 XLM
2021-09-27 0,000000000000 XLM 0,70732912 XLM 0,00015718 XLM 0,00015718 XLM
2021-09-25 0,000000000000 XLM 1,582534 XLM 0,00015218 XLM 0,00015718 XLM
2021-09-24 0,000000000000 XLM 0,32295181 XLM 0,00014680 XLM 0,00015218 XLM
2021-09-23 0,000000000000 XLM 0,32295181 XLM 0,00014680 XLM 0,00014680 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android