Rank #N/A
422 người thích điều này
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,000057007374 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-12 00:51:31 UTC (4 ngày trước)
422 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 10.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

GOLD XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-13 0,000000000000 XRP 0,05097110 XRP 0,00005097 XRP N/A
2021-10-12 0,000000000000 XRP 0,05097110 XRP 0,00005097 XRP 0,00005097 XRP
2021-10-11 0,000000000000 XRP 4,517985 XRP 0,00004756 XRP 0,00005097 XRP
2021-10-10 0,000000000000 XRP 13,370736 XRP 0,00004706 XRP 0,00004756 XRP
2021-10-09 0,000000000000 XRP 13,370736 XRP 0,00004706 XRP 0,00004706 XRP
2021-10-04 0,000000000000 XRP 0,50444394 XRP 0,00004586 XRP 0,00004706 XRP
2021-10-03 0,000000000000 XRP 0,47345391 XRP 0,00004688 XRP 0,00004586 XRP
2021-10-02 0,000000000000 XRP 0,47345391 XRP 0,00004688 XRP 0,00004688 XRP
2021-09-28 0,000000000000 XRP 0,20525166 XRP 0,00004561 XRP 0,00004688 XRP
2021-09-27 0,000000000000 XRP 0,20525166 XRP 0,00004561 XRP 0,00004561 XRP
2021-09-25 0,000000000000 XRP 0,48070773 XRP 0,00004623 XRP 0,00004561 XRP
2021-09-24 0,000000000000 XRP 0,09749458 XRP 0,00004432 XRP 0,00004623 XRP
2021-09-23 0,000000000000 XRP 0,09749458 XRP 0,00004432 XRP 0,00004432 XRP
2021-09-21 0,000000000000 XRP 0,05143181 XRP 0,00004629 XRP 0,00004432 XRP
2021-09-20 0,000000000000 XRP 66,937 XRP 0,00004514 XRP 0,00004629 XRP
2021-09-19 0,000000000000 XRP 4,468279 XRP 0,00004468 XRP 0,00004514 XRP
2021-09-18 0,000000000000 XRP 4,468279 XRP 0,00004468 XRP 0,00004468 XRP
2021-09-16 0,000000000000 XRP 0,04295922 XRP 0,00004296 XRP 0,00004468 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android