Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.542.454.026 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 61.515.823.879 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,8%
XRP 6,81%
gold  (GOLD)
GOLD (GOLD)
$0,00000778 -2,5%
0,00000003 ETH 1,9%
24 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$17.802,94
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00000779 / $0,00001608
Nguồn cung khả dụng
0 / 10.000.000.000
GOLD
USD

GOLD (Tiện ích)

Widgets