Tiền ảo: 4392
Sàn giao dịch: 315
Giá trị vốn hóa thị trường: 171.875.669.376 $ -2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 43.211.406.021 $
Ưu thế:
BTC 54,6%
ETH 9,62%
XRP 7,19%
golem  (GNT)
Golem (GNT)
$0,07365690 -8,9%
0,00047109 ETH -4,5%
Giá trị vốn hóa thị trường
$71.144.212
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.661.680
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,07054589 / $0,08386224
Nguồn cung khả dụng
963.622.000 / 1.000.000.000
GNT
USD

Sàn giao dịch Golem

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối
1
0 $
0,5081 CNZ
1.44%
3.547.726 $
48628255,392 GNT
46,29% Gần đây
2
0 $
0,0749 USDT
9.1%
982.085 $
13172049,031 GNT
12,82% Gần đây
3
0 $
0,00001379 BTC
-
567.604 $
7744670,000 GNT
7,41% Gần đây
4
0 $
0,074608 USDT
1.92%
332.831 $
4482314,000 GNT
4,34% Gần đây
5
0 $
0,00001378 BTC
0.22%
303.599 $
4145479,549 GNT
3,96% Gần đây
6
0 $
0,00046999 ETH
-
245.240 $
3338330,000 GNT
3,20% Gần đây
7
0 $
0,00001377 BTC
0.07%
174.827 $
2381326,800 GNT
2,27% Gần đây
8
0 $
87,2 KRW
0.23%
131.618 $
1752023,275 GNT
1,72% Gần đây
9
0 $
0,00046843 ETH
4.45%
118.499 $
1618735,600 GNT
1,55% Gần đây
10
0 $
0,0736 USDT
1.08%
110.006 $
1502081,002 GNT
1,44% Gần đây
11
0 $
0,00001387 BTC
0.5%
108.948 $
1477837,000 GNT
1,42% Gần đây
12
0 $
110 KRW
26.0%
90.160 $
951255,273 GNT
1,18% Gần đây
13
0 $
85,2 KRW
-
81.347 $
1108271,548 GNT
1,06% Gần đây
14
0 $
0,00001377 BTC
0.36%
62.872 $
859101,472 GNT
0,82% Gần đây
15
0 $
0,00001377 BTC
-
62.872 $
859101,472 GNT
0,82% Gần đây
16
0 $
0,000477 ETH
1.05%
54.482 $
730850,000 GNT
0,71% Gần đây
17
JEX JEX
0 $
0,0737 USDT
0.41%
48.364 $
659354,654 GNT
0,63% Gần đây
18
0 $
0,0735 USDT
0.41%
48.241 $
659354,901 GNT
0,63% Gần đây
19
0 $
0,00001378 BTC
-
44.948 $
613744,725 GNT
0,59% Gần đây
20
0 $
0,00046843 ETH
0.57%
44.368 $
605976,692 GNT
0,58% Gần đây
21
0 $
0,00047567 ETH
0.16%
43.348 $
582700,000 GNT
0,57% Gần đây
22
0 $
0,000013761 BTC
0.5%
41.296 $
562864,000 GNT
0,54% Gần đây
23
EXX EXX
0 $
0,000014 BTC
98.44%
38.435 $
516636,680 GNT
0,50% Gần đây
24
0 $
0,07327121 USDT
-
34.525 $
473434,030 GNT
0,45% Gần đây
25
0 $
0,00046843 ETH
0.52%
26.108 $
355329,600 GNT
0,34% Gần đây
26
ZB ZB
0 $
0,5196 QC
0.2%
24.650 $
329041,600 GNT
0,32% Gần đây
27
0 $
0,00001378 BTC
0.65%
23.579 $
322011,400 GNT
0,31% Gần đây
28
0 $
0,00046949 ETH
-
20.913 $
284979,830 GNT
0,27% Gần đây
29
0 $
0,07327121 USD
-
20.158 $
275116,310 GNT
0,26% Gần đây
30
0 $
0,072384 USDC
0.65%
17.606 $
238035,000 GNT
0,23% Gần đây
31
0 $
0,00321 BNB
1.25%
16.934 $
226943,408 GNT
0,22% Gần đây
32
0 $
0,00001381 BTC
0.8%
16.079 $
219016,940 GNT
0,21% Gần đây
33
0 $
0,00001373 BTC
0.65%
16.063 $
220107,886 GNT
0,21% Gần đây
34
0 $
1,39 MXN
2.16%
15.394 $
210712,066 GNT
0,20% Gần đây
35
0 $
0,00046515 ETH
-
12.927 $
177806,723 GNT
0,17% Gần đây
36
0 $
0,0000137 BTC
1.01%
12.148 $
166802,761 GNT
0,16% Gần đây
37
0 $
0,00001391 BTC
0.93%
10.697 $
144696,583 GNT
0,14% Gần đây
38
0 $
0,07381152 USDT
2.25%
9.465 $
128863,792 GNT
0,12% Gần đây
39
0 $
0,2483 XRP
0.36%
8.697 $
118791,600 GNT
0,11% Gần đây
40
0 $
0,0738 USDT
0.41%
7.770 $
106037,614 GNT
0,10% Gần đây
41
0 $
0,00001505 BTC
15.59%
7.168 $
89615,847 GNT
0,09% Gần đây
42
0 $
0,0736185 USD
0.77%
5.950 $
80827,000 GNT
0,08% Gần đây
43
0 $
0,0735 USDT
2.01%
5.636 $
77515,021 GNT
0,07% khoảng 1 giờ trước
44
0 $
0,00046811 ETH
0.46%
5.391 $
73714,142 GNT
0,07% Gần đây
45
0 $
0,00046866 ETH
1.38%
4.577 $
62496,000 GNT
0,06% Gần đây
46
0 $
0,00001454 BTC
99.6%
4.644 $
59117,391 GNT
0,06% khoảng 1 giờ trước
47
0 $
0,073485 USD
15.33%
4.489 $
61083,074 GNT
0,06% Gần đây
48
0 $
2,43 THB
7.0%
4.134 $
54495,312 GNT
0,05% Gần đây
49
0 $
0,000466 ETH
1.48%
3.520 $
48327,266 GNT
0,05% Gần đây
50
0 $
0,000466 ETH
-
3.520 $
48327,266 GNT
0,05% khoảng 1 giờ trước
51
0 $
0,000468 ETH
0.43%
3.393 $
46374,295 GNT
0,04% Gần đây
52
0 $
0,00001376 BTC
2.01%
3.281 $
44859,874 GNT
0,04% Gần đây
53
0 $
0,0000138 BTC
0.72%
3.118 $
42501,059 GNT
0,04% Gần đây
54
0 $
1739 VND
0.46%
2.954 $
39427,001 GNT
0,04% Gần đây
55
0 $
0,000465 ETH
1.83%
2.949 $
40571,172 GNT
0,04% Gần đây
56
0 $
0,00001373 BTC
-
2.165 $
29676,000 GNT
0,03% Gần đây
57
0 $
0,00001369 BTC
1.23%
2.135 $
29350,622 GNT
0,03% Gần đây
58
0 $
1208 IDR
1.32%
2.010 $
23641,225 GNT
0,03% Gần đây
59
0 $
0,1051 AUD
2.29%
1.895 $
25680,417 GNT
0,02% Gần đây
60
0 $
0,00001389 BTC
8.58%
1.748 $
23680,680 GNT
0,02% Gần đây
61
0 $
0,00001379 BTC
0.29%
1.640 $
22376,000 GNT
0,02% Gần đây
62
0 $
0,00046848 ETH
1.39%
1.399 $
19091,618 GNT
0,02% Gần đây
63
0 $
0,00001377 BTC
0.22%
1.267 $
17309,018 GNT
0,02% Gần đây
64
0 $
0,00046927 ETH
0.89%
1.248 $
17053,875 GNT
0,02% Gần đây
65
0 $
0,00001368 BTC
0.87%
1.243 $
17033,115 GNT
0,02% Gần đây
66
0 $
0,00047072 ETH
-
935 $
12705,000 GNT
0,01% Gần đây
67
0 $
0,00046932 ETH
46.87%
934 $
12550,837 GNT
0,01% khoảng 1 giờ trước
68
0 $
0,249393 XRP
0.66%
689 $
9382,490 GNT
0,01% Gần đây
69
0 $
5,42 INR
13.83%
328 $
4242,940 GNT
0,00% Gần đây
70
0 $
0,08164865 USDT
81.33%
248 $
3059,270 GNT
0,00% khoảng 2 giờ trước
71
0 $
0,00046616 ETH
0.96%
220 $
3013,747 GNT
0,00% Gần đây
72
0 $
0,00001308 BTC
29.18%
207 $
3013,063 GNT
0,00% khoảng 2 giờ trước
73
0 $
0,00046331 ETH
1.39%
182 $
2508,605 GNT
0,00% Gần đây
74
0 $
0,00046947 ETH
0.58%
165 $
2251,000 GNT
0,00% Gần đây
75
0 $
0,0000144 BTC
-
157 $
2052,479 GNT
0,00% Gần đây
76
0 $
0,00001409 BTC
0.07%
157 $
2092,808 GNT
0,00% Gần đây
77
0 $
0,00046924 ETH
1.09%
111 $
1507,289 GNT
0,00% Gần đây
78
0 $
0,00026847 BCH
0.75%
89 $
1234,883 GNT
0,00% khoảng 3 giờ trước
79
0 $
0,08701842 USD
-
76 $
868,223 GNT
0,00% Gần đây
80
0 $
0,0746 USDT
2.02%
55 $
737,000 GNT
0,00% Gần đây
81
0 $
0,072637 USD
79.24%
40 $
546,841 GNT
0,00% Gần đây
82
0 $
0,0000145 BTC
-4.14%
31 $
402,965 GNT
0,00% Gần đây
83
0 $
0,00001612 BTC
73.32%
20 $
235,361 GNT
0,00% khoảng 1 giờ trước
84
0 $
0,00001377 BTC
-
12 $
170,042 GNT
0,00% khoảng 2 giờ trước
85
0 $
0,00001427 BTC
1.59%
7 $
94,960 GNT
0,00% Gần đây
86
0 $
5 CREDO
-
6 $
103,749 GNT
0,00% khoảng 3 giờ trước
87
0 $
0,00001529 BTC
9.63%
4 $
53,915 GNT
0,00% Gần đây
88
0 $
0,000525 ETH
-
2 $
19,140 GNT
0,00% Gần đây
89
0 $
0,00003 BTC
49.99%
69 $
433,797 GNT
0,00% Gần đây
90
ANX ANX
1 $
0,00399899 ETH
98.54%
24 $
38,635 GNT
0,00% Gần đây
91
0 $
7,39 INR
27.24%
14 $
135,000 GNT
0,00% Gần đây
92
0 $
0,0000154 BTC
46.58%
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
93
0 $
0,00001833 BTC
54.99%
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
94
0 $
1,99998 MAX
-
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
95
0 $
0 WUSD
-
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
96
0 $
0,03 WAVES
98.99%
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
97
0 $
0,00002481 BTC
-
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
98
0 $
0,00053824 ETH
-
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
99
0 $
0,00001211 BTC
-
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
100
0 $
0,08017 USDT
-
0 $
0,000 GNT
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale