Tiền ảo: 5467
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 280.011.482.928 $ 2,9%
Lưu lượng 24 giờ: 58.664.833.781 $
Ưu thế:
BTC 68,1%
ETH 7,66%
XRP 4,35%
grid+  (GRID)
Grid+ (GRID)
$0,04664322 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19 08:03:30 UTC (khoảng 5 giờ trước)
185 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$35.018.043
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Circulating Supply
? / 300.000.000
GRID
USD

Grid+ (Nhà phát triển)

10
Sao
12
Người xem
2
Bản cập nhật
4
Người đóng góp
38
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
7
Sao
2
Người xem
1
Bản cập nhật
4
Người đóng góp
4
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề