🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
growerscoin  (GRWI)
GrowersCoin (GRWI)
$0,03284056 0.1%
0,00000070 BTC 0.0%
53 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2,63
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,03282244 / $0,03282244
Cung lưu thông
? / ?
GRWI
USD

GrowersCoin USD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-02-23 0,00000000 $ 0,00078569 $ 0,796662 $ N/A
2021-02-22 0,00000000 $ 0,00078569 $ 0,796662 $ 0,796662 $
2021-02-13 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,03695061 $ 0,796662 $
2021-02-12 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,03695061 $ 0,03695061 $
2021-02-09 0,00000000 $ 0,431985 $ 0,03695061 $ 0,03695061 $
2021-02-08 0,00000000 $ 0,371172 $ 0,00250273 $ 0,03695061 $
2021-02-07 0,00000000 $ 0,591933 $ 0,01284832 $ 0,00250273 $
2021-02-06 0,00000000 $ 0,591933 $ 0,01284832 $ 0,01284832 $
2021-01-30 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,04879737 $ 0,01284832 $
2021-01-29 0,00000000 $ 0,00000000 $ 0,04879737 $ 0,04879737 $
2021-01-28 0,00000000 $ 0,459060 $ 0,01622250 $ 0,04879737 $
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android