Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 251.953.897.644 $ 0,25%
Lưu lượng 24 giờ: 50.425.586.559 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,46%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
BTC0,00013760 -1,8%
0,00013760 BTC -1,9%
344 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC8.250,91712999
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC842,97402100
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00013603 / BTC0,00014125
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
BTC

GXChain - Bitcoin Biểu đồ (GXS/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ GXChain sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00013760. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC842,97402100

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,15%
-1,8%
5,5%
2,6%
1,6%
-61%

We're indexing our data. Come back later!