Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.400.986.303 $ 2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 64.454.956.146 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,8%
XRP 6,84%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
$1,05 -3,0%
0,00013193 BTC -5,5%
340 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$63.013.306
KL giao dịch trong 24 giờ
$8.260.703
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,05 / $1,11
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
USD

GXChain (Nhà phát triển)

216
Sao
34
Người xem
77
Bản cập nhật
17
Người đóng góp
99
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
13
Sao
4
Người xem
6
Bản cập nhật
12
Người đóng góp
0
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
97
Sao
17
Người xem
40
Bản cập nhật
14
Người đóng góp
22
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề