Tiền ảo: 4628
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 246.506.108.057 $ 6,6%
Lưu lượng 24 giờ: 61.820.128.020 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,9%
XRP 6,88%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
EOS0,17178999 1,1%
0,00013615 BTC -6,1%
341 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
EOS10.301.860,87378350
KL giao dịch trong 24 giờ
EOS1.384.098,76689967
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
EOS0,17105350 / EOS0,17927046
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
EOS

GXChain - EOS Biểu đồ (GXS/EOS)

Tỷ lệ chuyển đổi từ GXChain sang EOS cho ngày hôm nay là EOS0,17178999. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là EOS1.384.098,76689967

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,14%
1,1%
-0,040%
4,7%
-19%
-69%

We're indexing our data. Come back later!