Tiền ảo: 4644
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.333.038.586 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 57.396.440.855 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,8%
XRP 6,72%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
LTC0,01222355 3,1%
0,00014096 BTC 2,5%
341 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
LTC733.020,15675131
KL giao dịch trong 24 giờ
LTC95.708,75865128
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
LTC0,01181746 / LTC0,01265841
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
LTC

GXChain - Litecoin Biểu đồ (GXS/LTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ GXChain sang LTC cho ngày hôm nay là LTC0,01222355. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là LTC95.708,75865128

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,44%
3,1%
4,1%
8,4%
-15%
-68%

We're indexing our data. Come back later!