Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 250.881.144.049 $ -0,32%
Lưu lượng 24 giờ: 52.856.811.513 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,6%
XRP 6,46%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
$1,09 -4,1%
0,00013614 BTC -3,2%
344 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$65.444.108
KL giao dịch trong 24 giờ
$6.639.780
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,09 / $1,14
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
USD

GXChain (Tin tức)