Tiền ảo: 4629
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.281.940.898 $ -2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 62.055.603.868 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,8%
XRP 6,80%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
$1,09 -1,0%
0,00013761 BTC 1,8%
340 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$65.746.927
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.686.702
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,04 / $1,11
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
USD

Sàn giao dịch GXChain

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
1 $
0,0001389 BTC
0.07% 2.250 $ 5.689 $
289.522 $
262143,922 GXS
3,77% Gần đây
2
1 $
1,0913 USDT
0.09% 6.244 $ 7.098 $
157.865 $
144332,020 GXC
2,05% Gần đây
3
1 $
1,0932 USDT
0.01% 8.132 $ 4.597 $
63.243 $
57723,755 GXS
0,82% Gần đây
4
1 $
1262 KRW
0.32% 6.183 $ 1.679 $
92.511 $
87463,551 GXC
1,20% Gần đây
5
1 $
0,00013772 BTC
0.36% 2.524 $ 4.694 $
78.002 $
71232,583 GXC
1,02% Gần đây
6
1 $
0,004392 ETH
0.36% 332 $ 6.094 $
35.950 $
32504,617 GXS
0,47% Gần đây
7
1 $
0,004351 ETH
0.07% 284 $ 4.215 $
30.905 $
28206,911 GXC
0,40% Gần đây
8
1 $
16100 IDR
0.28% 1.464 $ 902 $
5.803 $
5208,036 GXS
0,08% Gần đây
9
1 $
0,00013797 BTC
0.94% 51 $ 1.648 $
1.128 $
1029,875 GXS
0,01% Gần đây
10
1 $
1,0875 USDT
1.86% 141 $ 168 $
23.025 $
21119,860 GXC
0,30% Gần đây
11
1 $
0,0001378 BTC
9.61% 27 $ 333 $
1.898 $
1732,670 GXC
0,02% Gần đây
12
1 $
0,00013752 BTC
1.2% 52 $ 177 $
84.362 $
77151,330 GXC
1,10% Gần đây
13
1 $
0,00013792 BTC
2.55% - -
2.255.393 $
2059267,610 GXC
29,39% Gần đây -
14
1 $
1,0874 USDT
0.83% - -
1.943.890 $
1785684,570 GXC
25,33% Gần đây -
15
1 $
0,0043589 ETH
2.62% - -
1.433.595 $
1307733,960 GXC
18,68% Gần đây -
16
1 $
7,6182 CNYT
3.11% - -
911.110 $
838191,977 GXS
11,89% Gần đây -
17
1 $
0,000138 BTC
0.34% - -
30.674 $
28082,200 GXC
0,40% Gần đây -
18
1 $
0,004354 ETH
0.62% - -
30.020 $
27379,820 GXC
0,39% Gần đây -
19
1 $
0,004377 ETH
0.09% - -
18.142 $
16566,315 GXC
0,24% Gần đây -
20
1 $
0,004392 ETH
21.79% - -
10.250 $
9291,180 GXC
0,13% Gần đây -
21
1 $
0,0001378 BTC
0.43% - -
167.756 $
153104,840 GXC
2,18% Gần đây -
22
1 $
0,0001388 BTC
22.22% - -
9.482 $
8613,680 GXC
0,12% Gần đây -
23
1 $
1,0908 USDT
- - -
135 $
123,189 GXC
0,00% Gần đây
24
CBX CBX
1 $
1,0681 USDT
1.89% 186 $ 76 $
21.797 $
20375,000 GXC
khoảng 18 giờ trước
25
CBX CBX
1 $
0,0001311 BTC
2.6% 550 $ 839 $
1.308 $
1240,320 GXC
khoảng 19 giờ trước
26
1 $
0,004 ETH
- - -
0 $
0,000 GXC
3 ngày trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale