Tiền ảo: 4634
Sàn giao dịch: 322
Giá trị vốn hóa thị trường: 247.494.832.142 $ -2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 61.328.773.912 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 10,9%
XRP 6,76%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
$1,09 2,2%
0,00013699 BTC 2,2%
340 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$65.217.623
KL giao dịch trong 24 giờ
$7.257.819
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,04 / $1,10
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
USD

GXChain (Tiện ích)

Widgets