Tiền ảo: 4681
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 252.392.952.329 $ 4,7%
Lưu lượng 24 giờ: 59.730.271.766 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,48%
gxchain  (GXS)
GXChain (GXS)
$1,12 2,5%
0,00013975 BTC -0,66%
343 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$67.515.834
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.336.165
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1,10 / $1,14
Nguồn cung khả dụng
60.000.000 / 100.000.000
GXS
USD

GXChain - US Dollar Biểu đồ (GXS/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ GXChain sang USD cho ngày hôm nay là $1,12. Nó có nguồn cung lưu hành là 60 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là $9.336.165

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,19%
2,5%
-4,7%
18%
-14%
-61%

We're indexing our data. Come back later!