Tiền ảo: 6153
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 208.590.511.032 $ -5,8%
Lưu lượng 24 giờ: 55.635.507.153 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,37%
XRP 5,03%
hara token  (HART)
Hara Token (HART)
$0,00123518 -17%
0,00000769 ETH -11%
46 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$389,21
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00120098 / $0,00162424
Cung lưu thông
? / 1.200.000.000
HART
USD

Hara Token (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-22 2,44 K N/A
2019-11-21 2,52 K 2,44 K
2019-11-20 2,47 K 2,52 K
2019-11-19 2,62 K 2,47 K
2019-11-18 2,04 K 2,62 K
2019-11-17 3,01 K 2,04 K
2019-11-16 2,82 K 3,01 K
2019-11-15 2,98 K 2,82 K
2019-11-14 2,94 K 2,98 K
2019-11-13 3,09 K 2,94 K
2019-11-12 3,07 K 3,09 K
2019-11-11 2,92 K 3,07 K
2019-11-10 3,24 K 2,92 K
2019-11-09 2,77 K 3,24 K
2019-11-08 3,14 K 2,77 K
2019-11-07 3,31 K 3,14 K
2019-11-06 2,85 K 3,31 K
2019-11-05 2,81 K 2,85 K
2019-11-04 2,76 K 2,81 K
2019-11-03 3,31 K 2,76 K
2019-11-02 3,31 K 3,31 K
2019-11-01 3,31 K 3,31 K
2019-10-31 2,52 K 3,31 K
2019-10-30 2,34 K 2,52 K
2019-10-29 3,32 K 2,34 K
2019-10-28 3,43 K 3,32 K
2019-10-27 3,25 K 3,43 K
2019-10-24 1,86 K 3,25 K
2019-10-23 1,86 K 1,86 K