Rank #N/A
352 người thích điều này
harmonycoin  (HMC)
HarmonyCoin (HMC)
$0,000495161037 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-15 14:24:17 UTC (khoảng 17 giờ trước)
352 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 67.130.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

HarmonyCoin CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-16 0,000000000000 CLP$ 51,68 CLP$ 0,409023 CLP$ N/A
2021-10-15 0,000000000000 CLP$ 337,17 CLP$ 0,419193 CLP$ 0,409023 CLP$
2021-10-14 0,000000000000 CLP$ 1.181,41 CLP$ 0,418014 CLP$ 0,419193 CLP$
2021-10-13 0,000000000000 CLP$ 296,57 CLP$ 0,408489 CLP$ 0,418014 CLP$
2021-10-12 0,000000000000 CLP$ 108,02 CLP$ 0,392758 CLP$ 0,408489 CLP$
2021-10-11 0,000000000000 CLP$ 33,49 CLP$ 0,389061 CLP$ 0,392758 CLP$
2021-10-10 0,000000000000 CLP$ 257,17 CLP$ 0,399173 CLP$ 0,389061 CLP$
2021-10-09 0,000000000000 CLP$ 257,17 CLP$ 0,399173 CLP$ 0,399173 CLP$
2021-10-08 0,000000000000 CLP$ 49,62 CLP$ 0,389468 CLP$ 0,399173 CLP$
2021-10-07 0,000000000000 CLP$ 756,17 CLP$ 0,421179 CLP$ 0,389468 CLP$
2021-10-06 0,000000000000 CLP$ 1.460,96 CLP$ 0,401041 CLP$ 0,421179 CLP$
2021-10-05 0,000000000000 CLP$ 13.195,80 CLP$ 0,386626 CLP$ 0,401041 CLP$
2021-10-04 0,000000000000 CLP$ 971,94 CLP$ 0,323035 CLP$ 0,386626 CLP$
2021-10-03 0,000000000000 CLP$ 55,74 CLP$ 0,317381 CLP$ 0,323035 CLP$
2021-10-02 0,000000000000 CLP$ 71,69 CLP$ 0,311287 CLP$ 0,317381 CLP$
2021-10-01 0,000000000000 CLP$ 582,42 CLP$ 0,308963 CLP$ 0,311287 CLP$
2021-09-30 0,000000000000 CLP$ 105,52 CLP$ 0,310348 CLP$ 0,308963 CLP$
2021-09-29 0,000000000000 CLP$ 105,78 CLP$ 0,292946 CLP$ 0,310348 CLP$
2021-09-28 0,000000000000 CLP$ 10,44 CLP$ 0,288148 CLP$ 0,292946 CLP$
2021-09-27 0,000000000000 CLP$ 143,19 CLP$ 0,303163 CLP$ 0,288148 CLP$
2021-09-26 0,000000000000 CLP$ 102,14 CLP$ 0,295786 CLP$ 0,303163 CLP$
2021-09-25 0,000000000000 CLP$ 94,90 CLP$ 0,306201 CLP$ 0,295786 CLP$
2021-09-24 0,000000000000 CLP$ 34,75 CLP$ 0,293816 CLP$ 0,306201 CLP$
2021-09-23 0,000000000000 CLP$ 559,04 CLP$ 0,294220 CLP$ 0,293816 CLP$
2021-09-22 0,000000000000 CLP$ 4.244,08 CLP$ 0,276189 CLP$ 0,294220 CLP$
2021-09-21 0,000000000000 CLP$ 3.288,49 CLP$ 0,282050 CLP$ 0,276189 CLP$
2021-09-20 0,000000000000 CLP$ 1.111,50 CLP$ 0,279757 CLP$ 0,282050 CLP$
2021-09-19 0,000000000000 CLP$ 11,44 CLP$ 0,286021 CLP$ 0,279757 CLP$
2021-09-18 0,000000000000 CLP$ 846,05 CLP$ 0,287164 CLP$ 0,286021 CLP$
2021-09-17 0,000000000000 CLP$ 890,64 CLP$ 0,295782 CLP$ 0,287164 CLP$
2021-09-16 0,000000000000 CLP$ 527,61 CLP$ 0,290362 CLP$ 0,295782 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android