Rank #
23 người thích điều này
hodler mining  (HDLRE)
Hodler Mining (HDLRE)
23 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Hodler Mining to NZD Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Hodler Mining sang NZD cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Hodler Mining?

Hodler Mining has a global 24-hour trading volume of . Hodler Mining can be traded across 1 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Hodler Mining.

7-day price history of Hodler Mining (HDLRE) to NZD

Compare the price & changes of Hodler Mining in NZD for the week.
Ngày Day of the week 1 HDLRE to NZD 24hr Changes Change %
October 20, 2021 Wednesday N/A N/A ?
October 19, 2021 Tuesday N/A N/A ?
October 18, 2021 Monday N/A N/A ?
October 17, 2021 Sunday N/A N/A ?
October 16, 2021 Saturday N/A N/A ?
October 15, 2021 Friday N/A N/A ?
October 14, 2021 Thursday N/A N/A ?

Convert Hodler Mining (HDLRE) to NZD

HDLRE NZD
0.01 0.182557
0.1 1.83
1 18.26
2 36.51
5 91.28
10 182.56
20 365.11
50 912.79
100 1825.57
1000 18255.70

Convert New Zealand Dollar (NZD) to HDLRE

NZD HDLRE
0.01 0.00054777
0.1 0.00547774
1 0.054777
2 0.109555
5 0.273887
10 0.547774
20 1.10
50 2.74
100 5.48
1000 54.78
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android