World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
hodler mining  (HDLRE)
Hodler Mining (HDLRE)
XDR19,75 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-03-04 07:15:35 UTC (khoảng 1 tháng trước)
20 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 250.000
HDLRE
XDR

Hodler Mining - IMF Special Drawing Rights Biểu đồ (HDLRE/XDR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Hodler Mining sang XDR cho ngày hôm nay là XDR19,75. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ?

1h
24h
7d
14d
30d
1y
?
?
?
?
?
?

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android