Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.100.938.948 $ 0,088%
Lưu lượng 24 giờ: 37.727.783.477 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng