Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 197.205.216.309 $ 0,65%
Lưu lượng 24 giờ: 37.759.456.242 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,98%
XRP 4,84%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng