Tiền ảo: 6287
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 194.002.689.083 $ -1,0%
Lưu lượng 24 giờ: 39.258.695.057 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,96%
XRP 4,89%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng