Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.424.833.760 $ 0,75%
Lưu lượng 24 giờ: 35.250.580.564 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,91%
XRP 4,83%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng