Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.319.141.357 $ -2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 38.658.666.030 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,86%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng