Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 193.264.671.328 $ -1,0%
Lưu lượng 24 giờ: 39.794.537.664 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng