Tiền ảo: 6292
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.088.615.994 $ -0,58%
Lưu lượng 24 giờ: 41.443.408.434 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,03%
XRP 4,88%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng