Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.828.767.691 $ 0,55%
Lưu lượng 24 giờ: 38.720.672.710 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,96%
XRP 4,83%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng