Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.545.997.398 $ 0,24%
Lưu lượng 24 giờ: 41.903.278.282 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,01%
XRP 4,77%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng