Tiền ảo: 6254
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 201.649.835.427 $ -0,95%
Lưu lượng 24 giờ: 37.904.960.442 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,99%
XRP 4,85%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng