Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.056.456.031 $ -2,4%
Lưu lượng 24 giờ: 39.179.389.228 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,00%
XRP 4,89%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng