Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 194.132.244.153 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 40.127.145.399 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,02%
XRP 4,88%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng