Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.842.359.621 $ 0,58%
Lưu lượng 24 giờ: 37.677.779.399 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,00%
XRP 4,84%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng