Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.205.510.925 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 39.829.920.530 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,91%
XRP 4,78%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng