Tiền ảo: 6244
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.752.351.415 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 41.588.873.648 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,03%
XRP 4,77%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng