Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.070.732.253 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 37.606.023.943 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,03%
XRP 4,83%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng