Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.754.979.474 $ 0,31%
Lưu lượng 24 giờ: 34.589.344.728 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,03%
XRP 4,88%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng