Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.673.166.207 $ 0,67%
Lưu lượng 24 giờ: 34.644.322.659 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,93%
XRP 4,82%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng