Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.120.882.073 $ -0,059%
Lưu lượng 24 giờ: 34.776.175.785 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,93%
XRP 4,84%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng