Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.328.419.937 $ -4,0%
Lưu lượng 24 giờ: 53.183.732.440 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,60%
XRP 4,85%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng