Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 202.732.893.855 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 39.486.775.336 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,92%
XRP 4,79%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng