Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.134.208.524 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 38.108.050.575 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,00%
XRP 4,81%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng