Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 200.475.629.142 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 34.869.074.261 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 7,97%
XRP 4,85%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng