Tiền ảo: 6311
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 191.810.956.630 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 38.242.138.580 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 8,00%
XRP 4,81%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng