Tiền ảo: 6292
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.782.972.335 $ 0,39%
Lưu lượng 24 giờ: 39.524.562.420 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,02%
XRP 4,87%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Holdvest - Burmese Kyat Biểu đồ (HDL/MMK)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Holdvest sang MMK cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là