Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.239.859.982 $ 0,65%
Lưu lượng 24 giờ: 51.667.284.273 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,42%
XRP 4,90%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0 người thích điều này

Xếp hạng Holdvest

Disclaimer: Coin ratings are provided by third party services and are not influenced or endorsed by CoinGecko.