Tiền ảo: 4685
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 249.821.486.603 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 58.374.782.137 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,6%
XRP 6,47%
holdvest  (HDL)
Holdvest (HDL)
0,00511786 WAVES
0 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
KL giao dịch trong 24 giờ
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
/
Nguồn cung khả dụng
0 / 10.000.000
HDL
USD

Holdvest (Tiện ích)

Widgets