holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,334885 0.3%
0,00003145 BTC 0.3%
7 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$124.992
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,331740 / $0,339094
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-27 0,00000000 DH 461.907 DH 1,24 DH N/A
2020-09-26 0,00000000 DH 454.079 DH 1,23 DH 1,24 DH
2020-09-25 0,00000000 DH 469.564 DH 1,28 DH 1,23 DH
2020-09-24 0,00000000 DH 451.260 DH 1,22 DH 1,28 DH
2020-09-23 0,00000000 DH 459.687 DH 1,24 DH 1,22 DH
2020-09-22 0,00000000 DH 461.324 DH 1,24 DH 1,24 DH
2020-09-21 0,00000000 DH 455.583 DH 1,23 DH 1,24 DH
2020-09-20 0,00000000 DH 456.501 DH 1,23 DH 1,23 DH
2020-09-19 0,00000000 DH 455.121 DH 1,22 DH 1,23 DH
2020-09-18 0,00000000 DH 460.251 DH 1,24 DH 1,22 DH
2020-09-17 0,00000000 DH 458.193 DH 1,23 DH 1,24 DH
2020-09-16 0,00000000 DH 462.080 DH 1,24 DH 1,23 DH
2020-09-15 0,00000000 DH 464.146 DH 1,24 DH 1,24 DH
2020-09-14 0,00000000 DH 459.449 DH 1,23 DH 1,24 DH
2020-09-13 0,00000000 DH 454.180 DH 1,22 DH 1,23 DH
2020-09-12 0,00000000 DH 463.686 DH 1,24 DH 1,22 DH
2020-09-11 0,00000000 DH 464.179 DH 1,24 DH 1,24 DH
2020-09-10 0,00000000 DH 397.382 DH 1,24 DH 1,24 DH
2020-09-09 0,00000000 DH 463.173 DH 1,62 DH 1,24 DH
2020-09-08 0,00000000 DH 364.610 DH 1,68 DH 1,62 DH
2020-09-07 0,00000000 DH 516.014 DH 1,46 DH 1,68 DH
2020-09-06 0,00000000 DH 430.926 DH 1,28 DH 1,46 DH
2020-09-05 0,00000000 DH 469.146 DH 1,32 DH 1,28 DH
2020-09-04 0,00000000 DH 470.540 DH 1,26 DH 1,32 DH
2020-09-03 0,00000000 DH 386.989 DH 1,23 DH 1,26 DH
2020-09-02 0,00000000 DH 492.270 DH 1,39 DH 1,23 DH
2020-09-01 0,00000000 DH 463.164 DH 1,24 DH 1,39 DH
2020-08-31 0,00000000 DH 457.337 DH 1,22 DH 1,24 DH
2020-08-30 0,00000000 DH 459.096 DH 1,23 DH 1,22 DH
2020-08-29 0,00000000 DH 460.001 DH 1,23 DH 1,23 DH
2020-08-28 0,00000000 DH 459.425 DH 1,23 DH 1,23 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android