🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,454309 -6.1%
0,00001000 BTC -7.6%
23 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$156.338
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,449590 / $0,484068
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-18 0,00000000 μBTC 3.584.920 μBTC 10,41 μBTC N/A
2021-05-17 0,00000000 μBTC 3.390.555 μBTC 9,81 μBTC 10,41 μBTC
2021-05-16 0,00000000 μBTC 3.338.933 μBTC 9,65 μBTC 9,81 μBTC
2021-05-15 0,00000000 μBTC 3.170.102 μBTC 9,21 μBTC 9,65 μBTC
2021-05-14 0,00000000 μBTC 3.224.528 μBTC 9,25 μBTC 9,21 μBTC
2021-05-13 0,00000000 μBTC 3.020.919 μBTC 8,71 μBTC 9,25 μBTC
2021-05-12 0,00000000 μBTC 2.780.380 μBTC 8,06 μBTC 8,71 μBTC
2021-05-11 0,00000000 μBTC 2.851.266 μBTC 8,23 μBTC 8,06 μBTC
2021-05-10 0,00000000 μBTC 2.732.652 μBTC 7,91 μBTC 8,23 μBTC
2021-05-09 0,00000000 μBTC 2.695.597 μBTC 7,77 μBTC 7,91 μBTC
2021-05-08 0,00000000 μBTC 2.763.637 μBTC 8,02 μBTC 7,77 μBTC
2021-05-07 0,00000000 μBTC 2.815.095 μBTC 8,16 μBTC 8,02 μBTC
2021-05-06 0,00000000 μBTC 2.754.752 μBTC 8,03 μBTC 8,16 μBTC
2021-05-05 0,00000000 μBTC 2.935.859 μBTC 8,49 μBTC 8,03 μBTC
2021-05-04 0,00000000 μBTC 2.771.735 μBTC 8,05 μBTC 8,49 μBTC
2021-05-03 0,00000000 μBTC 2.823.428 μBTC 8,16 μBTC 8,05 μBTC
2021-05-02 0,00000000 μBTC 2.726.727 μBTC 7,87 μBTC 8,16 μBTC
2021-05-01 0,00000000 μBTC 2.780.823 μBTC 7,98 μBTC 7,87 μBTC
2021-04-30 0,00000000 μBTC 2.953.303 μBTC 8,55 μBTC 7,98 μBTC
2021-04-29 0,00000000 μBTC 2.880.167 μBTC 8,30 μBTC 8,55 μBTC
2021-04-28 0,00000000 μBTC 2.848.693 μBTC 8,28 μBTC 8,30 μBTC
2021-04-27 0,00000000 μBTC 2.943.338 μBTC 8,54 μBTC 8,28 μBTC
2021-04-26 0,00000000 μBTC 3.226.309 μBTC 9,31 μBTC 8,54 μBTC
2021-04-25 0,00000000 μBTC 3.127.904 μBTC 9,07 μBTC 9,31 μBTC
2021-04-24 0,00000000 μBTC 3.105.785 μBTC 9,02 μBTC 9,07 μBTC
2021-04-23 0,00000000 μBTC 3.061.965 μBTC 8,86 μBTC 9,02 μBTC
2021-04-22 0,00000000 μBTC 2.883.007 μBTC 8,46 μBTC 8,86 μBTC
2021-04-21 0,00000000 μBTC 2.822.365 μBTC 8,16 μBTC 8,46 μBTC
2021-04-20 0,00000000 μBTC 2.813.501 μBTC 8,19 μBTC 8,16 μBTC
2021-04-19 0,00000000 μBTC 2.805.472 μBTC 8,14 μBTC 8,19 μBTC
2021-04-18 0,00000000 μBTC 2.634.178 μBTC 7,61 μBTC 8,14 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android