🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
holiday chain  (HCC)
Holiday Chain (HCC)
$0,464683 1.6%
0,00000842 BTC 2.0%
16 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$160.009
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,455147 / $0,466242
Cung lưu thông
? / ?
HCC
USD

Holiday Chain BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-04-19 0,0000000000 BNB 328,544 BNB 0,00095325 BNB N/A
2021-04-18 0,0000000000 BNB 306,360 BNB 0,00088528 BNB 0,00095325 BNB
2021-04-17 0,0000000000 BNB 308,043 BNB 0,00089045 BNB 0,00088528 BNB
2021-04-16 0,0000000000 BNB 292,508 BNB 0,00085170 BNB 0,00089045 BNB
2021-04-15 0,0000000000 BNB 293,030 BNB 0,00085232 BNB 0,00085170 BNB
2021-04-14 0,0000000000 BNB 289,667 BNB 0,00083782 BNB 0,00085232 BNB
2021-04-13 0,0000000000 BNB 264,624 BNB 0,00076633 BNB 0,00083782 BNB
2021-04-12 0,0000000000 BNB 303,293 BNB 0,00087460 BNB 0,00076633 BNB
2021-04-11 0,0000000000 BNB 333,120 BNB 0,00096477 BNB 0,00087460 BNB
2021-04-10 0,0000000000 BNB 354,763 BNB 0,00102774 BNB 0,00096477 BNB
2021-04-09 0,0000000000 BNB 377,019 BNB 0,00108626 BNB 0,00102774 BNB
2021-04-08 0,0000000000 BNB 413,305 BNB 0,00119859 BNB 0,00108626 BNB
2021-04-07 0,0000000000 BNB 388,947 BNB 0,00113183 BNB 0,00119859 BNB
2021-04-06 0,0000000000 BNB 431,739 BNB 0,00124634 BNB 0,00113183 BNB
2021-04-05 0,0000000000 BNB 453,817 BNB 0,00131638 BNB 0,00124634 BNB
2021-04-04 0,0000000000 BNB 487,131 BNB 0,00141744 BNB 0,00131638 BNB
2021-04-03 0,0000000000 BNB 469,534 BNB 0,00135591 BNB 0,00141744 BNB
2021-04-02 0,0000000000 BNB 472,551 BNB 0,00136830 BNB 0,00135591 BNB
2021-04-01 0,0000000000 BNB 524,032 BNB 0,00150887 BNB 0,00136830 BNB
2021-03-31 0,0000000000 BNB 505,400 BNB 0,00146180 BNB 0,00150887 BNB
2021-03-30 0,0000000000 BNB 573,912 BNB 0,00165990 BNB 0,00146180 BNB
2021-03-29 0,0000000000 BNB 591,926 BNB 0,00171550 BNB 0,00165990 BNB
2021-03-28 0,0000000000 BNB 585,801 BNB 0,00169899 BNB 0,00171550 BNB
2021-03-27 0,0000000000 BNB 619,745 BNB 0,00178738 BNB 0,00169899 BNB
2021-03-26 0,0000000000 BNB 668,219 BNB 0,00193517 BNB 0,00178738 BNB
2021-03-25 0,0000000000 BNB 643,304 BNB 0,00185772 BNB 0,00193517 BNB
2021-03-24 0,0000000000 BNB 620,344 BNB 0,00178769 BNB 0,00185772 BNB
2021-03-23 0,0000000000 BNB 614,480 BNB 0,00177597 BNB 0,00178769 BNB
2021-03-22 0,0000000000 BNB 593,149 BNB 0,00171343 BNB 0,00177597 BNB
2021-03-21 0,0000000000 BNB 603,881 BNB 0,00174108 BNB 0,00171343 BNB
2021-03-20 0,0000000000 BNB 596,567 BNB 0,00173049 BNB 0,00174108 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android